Výroba plastových obalů
Výroba a distribuce autochemie

Projekt

Název programu

OP PIK, Nízkouhlíkové technologie Výzva IV

Název projektu

Pořízení moderní nízkouhlíkové technologie – MOTORON s.r.o.

Jméno žadatele

MOTORON s.r.o.

Termín realizace

7. 3. 2019 – 30. 11. 2020

Způsobilé výdaje

450 000 Kč

Dotace

337 500 Kč

Popis projektu

Cílem projektu v rámci programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Realizací projektu dojde k naplnění specifického cíle programu, jímž je uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin.

Závěry a výsledky

Výstupem projektu je pořízení elektromobilu, což povede k využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR. V rámci projektu je kladen důraz rovněž na udržitelný rozvoj v podobě podpory zlepšování životního prostředí.