Výroba plastových obalů
Výroba a distribuce autochemie

O nás

Na trhu působíme již od roku 1995. Vyrobíme a dodáme výrobky v kategori autokosmetiky. Nabízíme služby v o blasti plnění a rozplňování různých produktů na zakázku. Máme bohaté zkušenosti v oblasti výroby plastů a plastových obalů.

Od samotného počátku firma vyvíjela činnost hlavně ve dvou oblastech a to výrobní a obchodní. Výrobní byla zaměřena na zimní autokosmetiku a obchod se věnoval zásobování čerpacích stanic kompletním sortimentem provozních kapalin. Postupně s rozvojem firmy se rozvíjel i výrobní program. Začala se vyrábět letní autokosmetika a firma začala nabízet různé služby v oblasti plnění a rozplňování různých produktů na zakázku. Součastně se rozvíjela oblast výroby plastů a firma se stala soběstačná ve spotřebovávaných obalech.

V součastné době po zakoupení nové technologie je firma schopna splnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na výrobu moderního obalu pro chemickou, průmyslovou i potravinářskou oblast.

Firma Motoron s.r.o. je držitelem certifikátu řízení jakosti dle normy ISO 9001:2008.

Politika společnosti MOTORON s.r.o

Politika společnosti MOTORON s.r.o stanovuje základní požadavky na vedení i pracovníky společnosti pro zabezpečování kvality poskytovaných služeb, dodržování technologické kázně v jednotlivých procesech a je založena na důsledném využití všech sil a prostředků pro splnění požadavků, potřeb a očekáváni zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty, cenovou politiku, včetně získáváni informací od zákazníků a jejich zpětné vazby na produkty, zařízení a služby.

Motoron s.r.o. jako specialista v oboru výroby a plnění plastových obalů a chemických produktů se dlouhodobě řadí k předním výrobcům v tomto oboru.

Hlavní zásady politiky kvality projednalo a přijalo vedení společnosti. Pravidelné přezkoumání vhodnosti včetně komunikace politiky všem pracovníkům je součástí pravidelného přezkoumání vedením společnosti.

Tyto zásady jsou přizpůsobovány aktuálním potřebám firmy. Přijetím těchto zásad se vedení zavazuje:

  • trvale udržovat a neustále zlepšovat a zdokonalovat vnitřní systém managementu kvality firmy v souladu se zásadami normy ISO 9001
  • průběžně rozvíjet a zlepšovat produkty, progresivně rozvíjet techniku, technologie, výrobní kapacity a dodavatelské možnosti včetně realizace výroby a služeb
  • prognosticky plánovat potřebné zdroje, materiály a vstupy s minimalizací nákladů
  • zajištění kvality produktů včetně systémové prevence potenciálních neshod
  • trvale zajišťovat odbornou způsobilost pracovníků, sociální jistoty a motivaci pro základní kádr pracovníků společnosti
  • snižovat materiálovou a pracovní náročnost zaváděním moderních technologických prvků do výroby
  • trvale zajišťovat způsobilost technických zařízení a měřici techniky
  • postupně modernizovat a dle potřeby i rozšiřovat výrobní, technické a obchodní útvary společnosti